Партия Правото

Управителен и надзорен съвет

Изпълнителнителен и контролен съвет на партия
„ПРАВА РЕФОРМИ АЛТЕРНАТИВА ВЪЗМОЖНОСТИ ОТГОВОРНОСТ ТОЛЕРАНТНОСТ И ОБЕДИНЕНИЕ

В състава на Изпълнителния и контролния съвет влизат:

1. Мария Петрова Колева - председател;
2. Мануел Петров Калев - зам. председател;
3. Ваня Савова Георгиева - зам.председател;
4. Илияна Василева Даскалова - член на ИС;
5. Валери Богданов Бонев - член на ИС;
6. Галина Александрова Георгиева – Иванова - член на ИС;.
7. Красимир Борисов Криводолски - член на ИС;;
8. Виктория Александрова Борисова- член на ИС;;
9. Цветелин Димитров Золев- член на ИС;;
10. Светлана Лазарова Стоименова - член на ИС;;
11. Илия Борисов Чулев- член на ИС.


Контролен съвет на партията:

1. Петя Колева Петрова - председател на Контролен съвет;
2. Борислав Петров Първанов - член ;
3. Георги Тодоров Петров - член.2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни